«Didàctica de la cultura a la universitat: dels Estudis Culturals als Estudis Catalans»

Ací podeu descarregar les guies didàctiques que he fet servir com a corpus per a l'article «Didàctica de la cultura a la universitat: dels Estudis Culturals als Estudis Catalans» (2017) i que teniu en aquesta taula:

RESUM
Mentre que les investigacions al voltant de la docència de llengües estrangeres en l’ensenyament superior són nombroses, la didàctica universitària de les cultures vinculades a aquestes llengües a penes no ha generat bibliografia específica, tot i que suposa un repte no exempt de dificultats per als professionals encarregats d’aquesta tasca. Aquest treball vol contribuir a la superació d’aquesta mancança i es focalitzarà en tres aspectes: en primer lloc, un acostament crític a la terminologia utilitzada fins ara per referir-se a les llengües i cultures «estrangeres» juntament amb una proposta argumentada de nomenclatures alternatives; en segon lloc, una reflexió sobre la utilitat que tenen els estudis culturals a l’hora de desenvolupar la docència de les cultures «estrangeres»; aquesta reflexió se sustenta en l’observació d’algunes guies docents referides a diverses comunitats culturals, alhora que s’apunta el diàleg sobre teories i pràctiques que pot haver entre tots dos camps d’estudi. I, en tercer lloc, una anàlisi del posicionament dels Estudis Catalans en aquest panorama general des del punt de vista del professorat de cultura catalana arreu del món, tot aportant propostes específiques que visualitzen la contribució que pot significar l’experiència acumulada per aquest col·lectiu en el desenvolupament de la disciplina.


PARAULES CLAU
Didàctica Universitària, Estudis Culturals, Cultura Complementària, Estudis Catalans, Català com a Llengua Estrangera (CLE).


PD. Gràcies a Vanessa Gutiérrez Huerta per ensenyar-me a pujar arxius pdf al blogger.